Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Dokumenty

Wzory dokumentów dotyczących współpracy (zał. 1-4)

Załącznik nr 1. Harmonogram wdrażania projektu w szkołach
Załącznik nr 2. Umowa o współpracy ze Szkołą
Załącznik nr 3. Wzór umowy nauczyciel fizyki
Załącznik nr 4. Wzór umowy nauczyciel przedmiotu towarzyszącego (informatyk)

 

Wzory dokumentów potwierdzających dane uczniów występujących w Projekcie

Formularz zgłoszenia ucznia do Projektu (wypełnia opiekun prawny ucznia w przypadku niepełnoletności ucznia)
Karta informacyjna ucznia zdolnego (wypełnia nauczyciel)
Lista obecności

 

Dokumenty do wglądu związane z realizacją Projektu

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Program nauczania informatyki do pobrania - podstawowy, rozszerzony, aneks do programu.

Opinie doradców metodycznych na temat programu
Opinia 1
Opinia 2

 

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi (wzorcowymi) zestawami materiałów opracowanych przez autorów (wykładowców i nauczycieli) zatrudnionych w projekcie.
Poniżej przykładowy materiał występujących w ramach modułu dydaktycznego z fizyki, scenariusza interdyscyplinarnego do przedmiotu informatyka oraz przykład projektu scenariusza interdyscyplinarnego na zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych. Wszystkie materiały zawierają elementy interdyscyplinarne i nawiązują do podstaw programowych obydwu przedmiotów.
Scenariuszom towarzyszą prezentacje wykonane z wykorzystaniem szablonu projektowego, przykładowe zadania oraz wzorcowe testy.
Materiały te nie są kompletne (nie zawierają plików multimedialnych, ale mamy nadzieję, będą pomocne dla Państwa jako punkt odniesienia dla opracowania Państwa autorskich materiałów.

Moduł dydaktyczny z fizyki: Moduł I Grawitacja i elementy astronomii – bliskie i nieco dalsze kosmiczne sąsiedztwo Ziemi

Scenariusz interdyscyplinarny do przedmiotu informatyka: Scenariusz nr 1 - Otwarte Zasoby Edukacyjne z Fizyki– jak znaleźć wartościowe treści w sieci

Projekt scenariusza interdyscyplinarnego

Pełne wersje materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami będą sukcesywnie udostępniane za pośrednictwem platformy edukacyjnej. Informację o dostępie do zasobów otrzymają Państwo wkrótce.

Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki można uzyskać na stronach:
www.efs.gov.pl    www.men.gov.pl    www.ore.edu.pl   
WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills