Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Wirtualne laboratoria fizyczne nowoczesną metodą nauczania

Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania to projekt realizowany przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w ramach projektów konkursowych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.4.
Termin realizacji projektu: od 1 marca 2013 do 31 stycznia 2015.

Projekt powstał z myślą o uczniach i nauczycielach szkół ponadgimnazjalnych.
Projekt obejmie wsparciem 20 liceów ogólnokształcących na terenie 5 województw:

  • lubelskiego,
  • łódzkiego,
  • mazowieckiego,
  • mazursko-warmińskiego,
  • podlaskiego.

Jego celem jest zwiększenie atrakcyjności metod nauczania fizyki w liceach poprzez stworzenie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania uwzględniającego nauczanie równoległe przedmiotów fizyka i informatyka oraz opracowanie narzędzi wspomagających nauczycieli do kształcenia uczniów w powyższym obszarze. W ramach projektu powstaną  materiały dydaktyczne i gotowe scenariusze lekcji do obu przedmiotów  obudowane multimedialnymi zasobami w postaci gotowych narzędzi pracy z możliwością wykorzystania na lekcji przez nauczycieli. Wszystkie wytworzone zasoby dydaktyczne zostaną udostępnione uczniom w szkołach objętych projektem.
Korzystanie z nowych technologii przez uczniów i powiększenie się wirtualnych zasobów edukacyjnych jest ważnym czynnikiem uatrakcyjniającym zajęcia co prowadzi do osiągniecia celu głównego projektu jakim jest zainteresowanie  fizyką eksperymentalną i naukami przedmiotów matematyczno-przyrodniczymi uczniów i nauczycieli na niższych poziomach edukacji (III i IV etap kształcenia).

Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki można uzyskać na stronach:
www.efs.gov.pl    www.men.gov.pl    www.ore.edu.pl   
WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills