Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Rejestracja

Informujemy, iż został zakończony proces rekrutacji szkół ponadgimnazjalnych do projektu „Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania. Innowacyjny program nauczania fizyki w szkołach”. Biorąc pod uwagę wszystkie wymogi formalne jakie szkoła powinna spełniać przystępując do Projektu na podstawie przesłanych przez Państwa informacji wytypowaliśmy 20 szkół ponadgimnazjalnych  w 5 województwach ( po 4 szkoły w województwie w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby ofert), z którymi rozpoczniemy współpracę już w styczniu 2014 r. (zakończenie Projektu - styczeń 2015 r.).

Jednocześnie informujemy, że trwa weryfikacja zgłoszonych formularzy  przy czym wszelkie niezgodności w ofercie będą argumentem do ponownego jej rozpatrzenia.

Zrekrutowano następujące szkoły do projektu:

1. Województwo lubelskie
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rykach - 2 klasy
- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - 2 klasy
- Zespół Szkół Zawodowych we Włodawie - 1 klasa
- II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Zamościu - 2 klasy

2. Województwo łódzkie
- I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie - 2 klasy
-  Katolickie Liceum Ogólnokształcące OO. Bernardynów im. O. A. Pankiewicza - 1 klasa
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 Pankiewicza w Łodzi- 1 klasa
- IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej w Łodzi - 1 klasa
- I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim- 2 klasy

3. Województwo mazowieckie
- Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie - 2 klasy
- Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Mrozach- 1 klasa
- Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3, im. I. J. Paderewskiego w Warszawie - 2 klasy
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. w Sokołowie Podlaskim - 2 klasy

4. Województwo podlaskie
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach - 2 klasy
- Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Zespole Szkół w Sokółce - 2 klasy
- Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach - 1 klasa

5. Województwo warmińsko-mazurskie
- III Liceum Ogólnokształcące  w Elblągu - 2 klasy
- Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie - 2 klasy
- Zespół Szkół w Lubawie - 2 klasy
- Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie - 2 klasy

Kolejnym etapem będzie zaproszenie nauczycieli  na szkolenie w zakresie zastosowania wirtualnych zasobów dydaktycznych wstępnie zaplanowane w terminie 24-25 stycznia 2014 r.
W najbliższym czasie zostaną podpisane ze szkołami umowy o współpracy a następnie z nauczycielami przystępującymi do projektu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i udział w procesie rekrutacji.

 

Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki można uzyskać na stronach:
www.efs.gov.pl    www.men.gov.pl    www.ore.edu.pl   
WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills